बंद

नवीन घडामोडी

छायाचित्र उपलब्ध नाही

विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत ०१.०१.२०२२ या अर्हता दिनांकावर आधारित अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धी

प्रकाशित केले: 06/01/2022

विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत ०१.०१.२०२२ या अर्हता दिनांकावर आधारित अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धी

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

भूसंपादन – गाव म्हाळुंगे तालुका मुळशी – मेट्रो प्रकल्प लाईन ३

प्रकाशित केले: 05/01/2022

भूसंपादन – गाव म्हाळुंगे तालुका मुळशी – मेट्रो प्रकल्प लाईन ३

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

देहू नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२१- आरक्षणा बाबत

प्रकाशित केले: 30/12/2021

देहू नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२१- आरक्षणा बाबत

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

वापरात नसलेल्या वाहनाची विल्हेवाट लावणे बाबत – जिल्हा माहिती कार्यालय

प्रकाशित केले: 28/12/2021

वापरात नसलेल्या वाहनाची विल्हेवाट लावणे बाबत – जिल्हा माहिती कार्यालय

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 19 ची अधिसूचना कलम 21(1)(2)चे प्रगट पत्र, वाकड तालुका मुळशी

प्रकाशित केले: 10/12/2021

भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 19 ची अधिसूचना कलम 21(1)(2)चे प्रगट पत्र, वाकड तालुका मुळशी

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

माळेगाव व देहू नगरपंचायत निवडणूक २०२१ – मतदार यादी कार्यक्रम

प्रकाशित केले: 25/11/2021

माळेगाव व देहू नगरपंचायत निवडणूक २०२१ – मतदार यादी कार्यक्रम

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

माळेगाव नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२१

प्रकाशित केले: 12/11/2021

माळेगाव नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२१

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

देहू नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२१

प्रकाशित केले: 12/11/2021

देहू  नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२१

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमाची नोटीस व वेळापत्रक

प्रकाशित केले: 01/11/2021

मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमाची नोटीस व वेळापत्रक

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

लोकशाही दीपावली स्पर्धा -२०२१ नियमावली

प्रकाशित केले: 28/10/2021

लोकशाही दीपावली स्पर्धा -२०२१ नियमावली

अधिक