Close

Tahsils

Sr.No. Tahsil Name
1 Haveli
2 Punecity
3 Maval
4 Mulshi
5 Shirur
6 Baramati
7 Daund
8 Indapur
9 Bhor
10 Velha
11 Purandar
12 Khed
13 Junnar
14 Ambegaon