वीज

एमएसईडीसीएल लिमिटेड ऑफिस

गल्ली नंबर 3, वडारवाडी, पुणे, महाराष्ट्र 411004


दूरध्वनी : 25677524

एमएसईबी पॉवर हाऊस

रास्ता पेठ, पुणे, महाराष्ट्र 411011


दूरध्वनी : 7875767277