बंद

रुग्णालये

ऑफिसर फॅमिली वॉर्ड कमांड हॉस्पिटल

पुणे कॅंटोनमेंट, पुणे, महाराष्ट्र 411040

औंध इ.एस.आय.सी. हाॅस्पिटल

टेलको रोड, चिंचवड रेल्वे स्टेशन जवळ, पुणे, महाराष्ट्र 41101 9


दूरध्वनी : 27462514

जहांगीर रुग्णालय

32, ससून रोड, पुणे स्टेशन समोर, पुणे, महाराष्ट्र 411 001

ईमेल : info[at]jehangirhospital[dot]com
दूरध्वनी : 66819966
वेबसाइट दुवा : http://www.jehangirhospital.com/

डॉ बन्दोरावाल्ला गवर्नमेंट लेप्रसी हॉस्पिटल

कोंढवा बुद्रुक, पुणे, महाराष्ट्र 411048


दूरध्वनी : 26686954

सदर्न कमांड हॉस्पिटल

वानोवेरी , पुणे, महाराष्ट्र 411040


दूरध्वनी : 7507063567

सह्याद्री रुग्णालय लिमिटेड, कॉर्पोरेट कार्यालय

एस एन 89 व 9 0, प्लॉट नं. 54, लोकमान्य कॉलनी, कोथरूड, पुणे 411038, महाराष्ट्र, भारत


वेबसाइट दुवा : http://www.sahyadrihospital.com