बंद

महाविद्यालय / विद्यापीठ

एआयएसएसएमएस कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग

1 केनेडी रोड, आरटीओ ऑफिस जवळ, पुणे, महाराष्ट्र 411001


दूरध्वनी : 26058342

एमआयटी कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग

नं. 1224, पौड रोड, कोथरूड, पुणे, महाराष्ट्र 411038


दूरध्वनी : 30273400

कुसरो वाडिया तंत्रज्ञान संस्था

1 9, बंड गार्डन रोड, संगमवाडी, पुणे, महाराष्ट्र 411001


दूरध्वनी : 26164814

कॉलेज ऑफ इंजिनीयरींग

वेलेस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र 411005


दूरध्वनी : 25507000

कॉलेज ऑफ मिलिटरी इंजिनिअरिंग

जुने मुंबई पुणे हाईवे , दापोडी, पिंपरी-चिंचवड, महाराष्ट्र 411031


दूरध्वनी : 27146560

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

गणेशखिंड, पुणे, महाराष्ट्र 411007


दूरध्वनी : 25696064

सिंहगड कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग

क्रमांक 44/1, वडगाव बुद्रुक, ऑफ सिंहगड रोड, पुणे, महाराष्ट्र 411041


दूरध्वनी : 24354705