बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
मेट्रो प्रकल्पाकरिता भूसंपादन – माण, हिंजवडी व बाणेर

मेट्रो प्रकल्पाकरिता भूसंपादन – माण, हिंजवडी व बाणेर

22/02/2022 22/02/2023 पहा (299 KB) Sec-11 Gazette Hinjewadi (221 KB)
निवडणुक निविदा

निवडणुक निविदा

30/01/2023 03/02/2023 पहा (243 KB)
स्वस्त धान्य दुकान जाहीरनामा

स्वस्त धान्य दुकान जाहीरनामा

02/01/2023 31/01/2023 पहा (4 MB)
सन 2022-23 साठी पुणे जिल्हयातील ताडी दुकानांचा दुसरा फेर लिलाव

सन 2022-23 साठी पुणे जिल्हयातील ताडी दुकानांचा दुसरा फेर लिलाव

31/12/2022 17/01/2023 पहा (7 MB)
आपदा मित्र प्रशिक्षण

आपदा मित्र प्रशिक्षण

06/01/2023 10/01/2023 पहा (2 MB)
भूसंपादन -संगमवाडी, येरवडा तालुका – पुणे शहर

भूसंपादन- संगमवाडी, येरवडा तालुका – पुणे शहर

13/05/2022 31/12/2022 पहा (3 MB)
भूसंपादन – आळंदी, तालुका खेड

भूसंपादन – आळंदी, तालुका खेड

03/01/2022 31/12/2022 पहा (385 KB)
भूसंपादन – भाम्बुर्डा तालुका पुणे शहर

भूसंपादन – भाम्बुर्डा तालुका पुणे शहर

10/03/2022 31/12/2022 पहा (2 MB)
भूसंपादन – बावधन खुर्द, तालुका – मुळशी

भूसंपादन – बावधन खुर्द, तालुका – मुळशी

01/09/2022 31/12/2022 पहा (2 MB)
भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 19 ची अधिसुचना व कलम 2(1) (2) चे प्रकटपत्र

भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 19 ची अधिसुचना व कलम 2(1) (2) चे प्रकटपत्र

21/11/2022 20/12/2022 पहा (2 MB)