भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
पुणे जिल्ह्यासाठी गट क संवर्गातील तलाठी पद महाभरती – २०१९

पुणे जिल्ह्यासाठी गट क संवर्गातील तलाठी पद महाभरती – २०१९

28/02/2019 31/03/2019 डाउनलोड (5 MB)
जिल्हा रुग्णालय – जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण पथक – कंत्राटी भरती

जिल्हा रुग्णालय – जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण पथक – कंत्राटी भरती

22/01/2019 05/02/2019 डाउनलोड (187 KB)
टेक्निकल सेक्रेटरीची नियुक्ती

टेक्निकल सेक्रेटरीची नियुक्ती

05/01/2019 16/01/2019 डाउनलोड (691 KB)
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ – पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ – पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

09/10/2018 12/10/2018 डाउनलोड (916 KB)
वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी ( ए.आर.टी. सेंटर) व प्र. तंत्रज्ञ (ए.एफ.एम. सी.,बी. जे. एम सी., नारी ) येथे कंत्राटी तत्वावर भरती बाबत सूचना

वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी ( ए.आर.टी. सेंटर) व प्र. तंत्रज्ञ (ए.एफ.एम. सी.,बी. जे. एम सी., नारी ) येथे कंत्राटी तत्वावर भरती बाबत सूचना

07/09/2018 17/09/2018 डाउनलोड (531 KB)
जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबत

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबत

27/07/2018 30/08/2018 डाउनलोड (2 MB)