बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
आषाढी पालखी सोहळ्यानिमित्त पालखी ऍप तयार करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत.

आषाढी पालखी सोहळ्यानिमित्त पालखी ऍप तयार करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत.

18/05/2023 22/05/2023 पहा (1 MB)
आषाढी पालखी सोहळा – २०२३ निमित्त पालखी मार्गावर बिनतारी संदेशवहन यंत्रणा हाताळण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत.

आषाढी पालखी सोहळा – २०२३ निमित्त पालखी मार्गावर बिनतारी संदेशवहन यंत्रणा हाताळण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत.

18/05/2023 22/05/2023 पहा (965 KB)
भाडेतत्वावर वाहन पुरवठा करणे कामी दरपत्रक मागवणे बाबत – उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी

भाडेतत्वावर वाहन पुरवठा करणे कामी दरपत्रक मागवणे बाबत – उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी

13/08/2021 18/09/2021 पहा (2 MB)
सी सी टीव्ही कॅमेरे भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देणेसाठी निविदा सूचना – उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालय

सी सी टीव्ही कॅमेरे भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देणेसाठी निविदा सूचना – उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालय

17/06/2021 17/07/2021 पहा (201 KB)
मतदार यादी व इतर अनुषंगिक नमुने छपाई करिता निविदा सूचना – उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी पुणे

मतदार यादी व इतर अनुषंगिक नमुने छपाई करिता निविदा सूचना – उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी पुणे

24/06/2021 10/07/2021 पहा (95 KB)
वाहन निविदा मुदतवाढ – उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी

वाहन निविदा मुदतवाढ – उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी

09/03/2021 17/03/2021 पहा (296 KB)
निविदा सूचना – उपजिल्हा निवडणूक कार्यालयास भाडेतत्वावर वाहन पुरवणे बाबत

निविदा सूचना – उपजिल्हा निवडणूक कार्यालयास भाडेतत्वावर वाहन पुरवणे बाबत

23/02/2021 01/03/2021 पहा (6 MB)
एक्स रे मशीन करिता निविदा सूचना – उपायुक्त पशुसंवर्धन , पुणे जिल्हा

एक्स रे मशीन करिता निविदा सूचना – उपायुक्त पशुसंवर्धन , पुणे जिल्हा

20/01/2021 03/02/2021 पहा (712 KB)
पुणे व मुंबई विभागातील सर्व जिल्ह्यांना द्रवनत्र पुरवठा करणेबाबत निविदा सूचना

पुणे व मुंबई विभागातील सर्व जिल्ह्यांना द्रवनत्र पुरवठा करणेबाबत निविदा सूचना

14/10/2020 14/11/2020 पहा (557 KB)
जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त पुणे – द्रवनत्र पात्रांचा लिलाव

जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त पुणे – द्रवनत्र पात्रांचा लिलाव

18/08/2020 31/08/2020 पहा (776 KB)