बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
भाडेतत्वावर वाहन पुरवठा करणे कामी दरपत्रक मागवणे बाबत – उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी

भाडेतत्वावर वाहन पुरवठा करणे कामी दरपत्रक मागवणे बाबत – उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी

13/08/2021 18/09/2021 पहा (2 MB)
सी सी टीव्ही कॅमेरे भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देणेसाठी निविदा सूचना – उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालय

सी सी टीव्ही कॅमेरे भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देणेसाठी निविदा सूचना – उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालय

17/06/2021 17/07/2021 पहा (201 KB)
मतदार यादी व इतर अनुषंगिक नमुने छपाई करिता निविदा सूचना – उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी पुणे

मतदार यादी व इतर अनुषंगिक नमुने छपाई करिता निविदा सूचना – उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी पुणे

24/06/2021 10/07/2021 पहा (95 KB)
वाहन निविदा मुदतवाढ – उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी

वाहन निविदा मुदतवाढ – उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी

09/03/2021 17/03/2021 पहा (296 KB)
निविदा सूचना – उपजिल्हा निवडणूक कार्यालयास भाडेतत्वावर वाहन पुरवणे बाबत

निविदा सूचना – उपजिल्हा निवडणूक कार्यालयास भाडेतत्वावर वाहन पुरवणे बाबत

23/02/2021 01/03/2021 पहा (6 MB)
एक्स रे मशीन करिता निविदा सूचना – उपायुक्त पशुसंवर्धन , पुणे जिल्हा

एक्स रे मशीन करिता निविदा सूचना – उपायुक्त पशुसंवर्धन , पुणे जिल्हा

20/01/2021 03/02/2021 पहा (712 KB)
पुणे व मुंबई विभागातील सर्व जिल्ह्यांना द्रवनत्र पुरवठा करणेबाबत निविदा सूचना

पुणे व मुंबई विभागातील सर्व जिल्ह्यांना द्रवनत्र पुरवठा करणेबाबत निविदा सूचना

14/10/2020 14/11/2020 पहा (557 KB)
जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त पुणे – द्रवनत्र पात्रांचा लिलाव

जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त पुणे – द्रवनत्र पात्रांचा लिलाव

18/08/2020 31/08/2020 पहा (776 KB)
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास

17/02/2020 02/03/2020 पहा (479 KB)
निविदा सूचना – अतिमहत्वाच्या व्यक्ती व राज्य अतिथी यांच्यासाठी वातानुकुलीत वाहने भाडे तत्वावर उपलब्ध करणे.

निविदा सूचना – अतिमहत्वाच्या व्यक्ती व राज्य अतिथी यांच्यासाठी वातानुकुलीत वाहने भाडे तत्वावर उपलब्ध करणे.

09/01/2020 27/01/2020 पहा (3 MB)