बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
RFCTLARR कायदा २०१३ कलम ११ (१) अन्वये भूसंपादन अधिसूचना – गाव – माण तालुका -मुळशी , जिल्हा पुणे . हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन प्रकल्प -३

RFCTLARR कायदा २०१३ कलम ११(१) अन्वये भूसंपादन अधिसूचना – गाव – माण तालुका -मुळशी , जिल्हा पुणे . हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन प्रकल्प -३

29/06/2020 31/12/2020 पहा (3 MB)
भूसंपादन अधिसूचना – कोथरूड, तालुका हवेली व बावधन, तालुका मुळशी येथील रस्ता व रस्ता रुंदीकरण

भूसंपादन अधिसूचना – कोथरूड, तालुका हवेली व बावधन, तालुका मुळशी येथील रस्ता व रस्ता रुंदीकरण

16/03/2020 31/12/2020 पहा (6 MB)
बालेवाडी तालुका हवेली येथे १८ मी. विकास योजना रस्त्यासाठी भूसंपादन

बालेवाडी तालुका हवेली येथे १८ मी. विकास योजना रस्त्यासाठी भूसंपादन

11/11/2020 31/12/2020 पहा (1 MB)
महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या सदस्यत्वासाठी पुणे विभाग शिक्षक व पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीची सूचना

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या सदस्यत्वासाठी पुणे विभाग शिक्षक व पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीची सूचना

05/11/2020 17/12/2020 पहा (3 MB)
औरंगाबाद विभाग,पुणे विभाग,नागपूर विभाग पदवीधर व अमरावती विभाग ,पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघाची द्विवार्षिक निवडणूक – २०२० 02/11/2020 07/12/2020 पहा (55 KB)
विशेष नैमितिक रजा 29/11/2020 03/12/2020 पहा (589 KB)
चाकण नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक – २०२० आरक्षण सोडत नोटीस 03/11/2020 26/11/2020 पहा (203 KB)
१ जानेवारी २०२१ या अर्हता दिनांकावर आधारित छायाचित्रासह मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याच्या दिनांकाबाबत

१ जानेवारी २०२१ या अर्हता दिनांकावर आधारित छायाचित्रासह मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याच्या दिनांकाबाबत

20/10/2020 20/11/2020 पहा (307 KB)
भूसंपादन अधिकारी -१४ – जुन्नर, तालुका-जुन्नर, पुणे करिता कलम २१ अन्वये नोटीस

भूसंपादन अधिकारी -१४ – जुन्नर, तालुका-जुन्नर, पुणे करिता कलम २१ अन्वये नोटीस

24/08/2020 24/10/2020 पहा (475 KB)
तलाठी भरती २०१९ – अंतिम निवड यादीनुसार झालेली नियुक्ती रद्द करण्यासंबंधीचे आदेश

तलाठी भरती २०१९ – अंतिम निवड यादीनुसार झालेली नियुक्ती रद्द करण्यासंबंधीचे आदेश

16/06/2020 16/08/2020 पहा (5 MB)