बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
राष्ट्रीय मतदार जागृती स्पर्धा २०२२

राष्ट्रीय मतदार जागृती स्पर्धा २०२२

25/01/2022 15/03/2022 पहा (964 KB) राष्ट्रीय मतदार जागृती स्पर्धा २०२२ (5 MB)
विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत ०१.०१.२०२२ या अर्हता दिनांकावर आधारित अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धी

विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत ०१.०१.२०२२ या अर्हता दिनांकावर आधारित अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धी

05/01/2022 28/02/2022 पहा (715 KB)
RFCTLARR कायदा 2013 च्या कलम 11(1) अन्वये हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो बाबत भूसंपादन अधिसूचना, गाव – औंध , तालुका – पुणे शहर

RFCTLARR कायदा 2013 च्या कलम 11(1) अन्वये हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो बाबत भूसंपादन अधिसूचना, गाव – औंध , तालुका – पुणे शहर

09/09/2020 09/10/2021 पहा (191 KB)
RFCTLARR कायदा 2013 च्या कलम 11(1) अन्वये हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो बाबत भूसंपादन अधिसूचना, गाव – बाणेर , तालुका – हवेली

RFCTLARR कायदा 2013 च्या कलम 11(1) अन्वये हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो बाबत भूसंपादन अधिसूचना, गाव – बाणेर , तालुका – हवेली

08/09/2020 08/10/2021 पहा (200 KB)
RFCTLARR कायदा 2013 च्या कलम 11(1) अन्वये हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो बाबत भूसंपादन अधिसूचना, गाव – भाम्बुर्डा , तालुका – पुणे शहर

RFCTLARR कायदा 2013 च्या कलम 11(1) अन्वये हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो बाबत भूसंपादन अधिसूचना, गाव – भाम्बुर्डा , तालुका – पुणे शहर

25/09/2020 25/09/2021 पहा (220 KB)
RFCTLARR कायदा 2013 च्या कलम 11(1) अन्वये हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो बाबत भूसंपादन अधिसूचना, गाव – बालेवाडी व बाणेर , तालुका – हवेली

RFCTLARR कायदा 2013 च्या कलम 11(1) अन्वये हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो बाबत भूसंपादन अधिसूचना, गाव – बालेवाडी व बाणेर , तालुका – हवेली

22/09/2020 22/09/2021 पहा (141 KB)
RFCTLARR कायदा 2013 , सेक्शन 37(3)अन्वये भूसंपादनाचा अंतिम निवडा सारांश – विभूसंअ १४ – तालुका जुन्नर

RFCTLARR कायदा 2013 , सेक्शन 37(3)अन्वये भूसंपादनाचा अंतिम निवडा सारांश – विभूसंअ १४ – तालुका जुन्नर

18/06/2021 17/09/2021 पहा (539 KB)
रेमेडिसिविर च्या मागणीबाबत प्रेस नोट

रेमेडिसिविर च्या मागणीबाबत प्रेस नोट

23/05/2021 15/06/2021 पहा (613 KB)
पंढरपूर,जिल्हा-सोलापुर पोट निवडणुकीबाबत

पंढरपूर,जिल्हा-सोलापुर पोट निवडणुकीबाबत

16/04/2021 19/04/2021 पहा (172 KB)
ग्राम पंचायत सार्वजनिक निवडणूक २०२० 10/12/2020 21/01/2021 पहा (2 MB)