बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
सामाजिक अंकेक्षण करणेसाठी पात्र/अपात्र साधन व्यक्तींची यादी प्रसिद्ध करणे.

सामाजिक अंकेक्षण करणेसाठी पात्र/अपात्र साधन व्यक्तींची यादी प्रसिद्ध करणे.

15/09/2023 24/09/2023 पहा (5 MB)
माहीती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१) (ख) अंतर्गत १ ते १७ बाबी बद्दल माहिती- उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक-१ पुणे मुंबई-पुणे द्रूतगती मार्ग.

माहीती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१) (ख) अंतर्गत १ ते १७ बाबी बद्दल माहिती- उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक-१ पुणे मुंबई-पुणे द्रूतगती मार्ग.

01/07/2023 31/12/2023 पहा (5 MB)
RFCTLARR Act 2013 U/S Sec-19 & Sec-21(1-5) and 22(1) भूसंपादन सूचना गाव वाकड, ता. मुळशी,जिल्हा-पुणे.

RFCTLARR Act 2013 U/S Sec-19 & Sec-21(1-5) and 22(1) भूसंपादन सूचना गाव वाकड, ता. मुळशी,जिल्हा-पुणे.

14/06/2023 01/06/2030 पहा (683 KB)
पुणे जिल्ह्यातील अनुकंपा तत्त्वावरील गट ड संवर्गातील उमेदवारांची सूची (22.08.2005 to 31.04.2023) प्रसिद्ध करणेबाबत.

पुणे जिल्ह्यातील अनुकंपा तत्त्वावरील गट ड संवर्गातील उमेदवारांची सूची (22.08.2005 to 31.04.2023) प्रसिद्ध करणेबाबत.

12/05/2023 31/03/2024 पहा (8 MB)
पुणे जिल्ह्यातील अनुकंपा तत्त्वावरील गट क संवर्गातील उमेदवारांची सूची (22.08.2005 to 31.04.2023) प्रसिद्ध करणेबाबत.

पुणे जिल्ह्यातील अनुकंपा तत्त्वावरील गट क संवर्गातील उमेदवारांची सूची (22.08.2005 to 31.04.2023) प्रसिद्ध करणेबाबत.

12/05/2023 31/03/2024 पहा (9 MB)
मौजे मरकळ तालुका खेड जिल्हा पुणे येथील भूसंपादना बाबत .

मौजे मरकळ तालुका खेड जिल्हा पुणे येथील भूसंपादना बाबत .

24/03/2023 25/09/2023 पहा (2 MB)
भूसंपादन सूचना गाव-हिंजवडी, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

भूसंपादन सूचना गाव-हिंजवडी, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

28/02/2023 27/02/2033 पहा (464 KB)
भूसंपादन सूचना गाव-हिंजवडी, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

भूसंपादन सूचना गाव-हिंजवडी, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

22/02/2023 21/02/2033 पहा (81 KB)
भूसंपादन सूचना औंध,ता.पुणे शहर.

भूसंपादन सूचना औंध,ता.पुणे शहर.

23/01/2023 23/01/2024 पहा (215 KB)
भूसंपादन सूचना माण व हिंजवडी, ता. मुळशी.

भूसंपादन सूचना माण व हिंजवडी, ता. मुळशी.

23/01/2023 23/01/2024 पहा (1 MB)
संग्रहित