बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 126(4) सह, केंद्र शासनाच्या भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 च्या तरतुदी नुसार, कलम 23 नुसार जाहीर निवाडा.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 126(4) सह, केंद्र शासनाच्या भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 च्या तरतुदी नुसार, कलम 23 नुसार जाहीर निवाडा.

08/08/2022 28/02/2023 पहा (7 MB)
पुणे जिल्ह्यातील लोणावळा,तळेगाव दाभाडे व जुन्नर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी नामाप्र चे आरक्षणाची अधिसूचना

पुणे जिल्ह्यातील लोणावळा,तळेगाव दाभाडे व जुन्नर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी नामाप्र चे आरक्षणाची अधिसूचना

05/08/2022 12/08/2022 पहा (2 MB)
भूसंपादन – बिबवेवाडी तालुका – पुणे शहर

भूसंपादन – बिबवेवाडी तालुका – पुणे शहर

28/07/2022 31/08/2022 पहा (2 MB)
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक 2022 जिल्हा निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणासाठी आरक्षण सोडत बाबत परिशिष्ट 24 हरकती व सूचना मागवण्यासाठी प्रसिद्ध करणे बाबत

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक 2022 जिल्हा निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणासाठी आरक्षण सोडत बाबत परिशिष्ट 24 हरकती व सूचना मागवण्यासाठी प्रसिद्ध करणे बाबत

29/07/2022 31/08/2022 पहा (2 MB)
भूसंपादन – चोवीसवाडी तालुका – हवेली

भूसंपादन – चोवीसवाडी, तालुका – हवेली

29/06/2022 28/06/2023 पहा (599 KB)
भूसंपादन –चोविसावाडी , तालुका हवेली

भूसंपादन –चोविसावाडी , तालुका हवेली

02/06/2022 01/06/2023 पहा (728 KB)
भूसंपादन -संगमवाडी, येरवडा तालुका – पुणे शहर

भूसंपादन- संगमवाडी, येरवडा तालुका – पुणे शहर

13/05/2022 31/12/2022 पहा (3 MB)
भूसंपादन – आळंदी, तालुका खेड

भूसंपादन – आळंदी, तालुका खेड

03/01/2022 31/12/2022 पहा (385 KB)
भूसंपादन – वाकड, तालुका – मुळशी

भूसंपादन – वाकड, तालुका – मुळशी

10/05/2022 31/05/2023 पहा (7 MB)
भूसंपादन – भाम्बुर्डा तालुका पुणे शहर

भूसंपादन – भाम्बुर्डा तालुका पुणे शहर

10/03/2022 31/12/2022 पहा (2 MB)
संग्रहित