बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
तलाठी भरती प्रक्रिया 2023 – खेळाडू या समांतर आरक्षणातून निवड झालेल्या उमेदवाराच्या खेळविषयक अर्हता प्रमाणपत्राचा पडताळणी अहवाल पुरविणेबाबत

तलाठी भरती प्रक्रिया 2023 – खेळाडू या समांतर आरक्षणातून निवड झालेल्या उमेदवाराच्या खेळविषयक अर्हता प्रमाणपत्राचा पडताळणी अहवाल पुरविणेबाबत

08/04/2024 08/05/2024 पहा (1 MB)
तलाठी पदभरती 2023 निवड रद्द करणेबाबत ३

तलाठी पदभरती 2023 निवड रद्द करणेबाबत – ३

03/04/2024 05/05/2024 पहा (390 KB)
85 वर्षे वयावरील मतदार, दिव्यांग मतदार, अत्यावश्यक सेवेमधील मतदार यांचेकरीता टपाली मतपत्रिका मागणी करण्यासाठीचा विहीत नमुना Form 12 D.

85 वर्षे वयावरील मतदार, दिव्यांग मतदार, अत्यावश्यक सेवेमधील मतदार यांचेकरीता टपाली मतपत्रिका मागणी करण्यासाठीचा विहीत नमुना Form 12 D.

01/04/2024 01/04/2025 पहा (829 KB)
तलाठी पदभरती 2023 निवड रद्द करणेबाबत 2

तलाठी पदभरती 2023 निवड रद्द करणेबाबत 2

01/04/2024 05/05/2024 पहा (456 KB)
तलाठी पदभरती – 2023 निवड रद्द करणेबाबत

तलाठी पदभरती – 2023 निवड रद्द करणेबाबत

01/04/2024 05/05/2024 पहा (893 KB)
भूमि संपादन, पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 19 ची च्या आधिसूचनेचे शु‌द्धीपत्रक कलम 21 (1) (2).

भूमि संपादन, पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 19 ची च्या आधिसूचनेचे शु‌द्धीपत्रक कलम 21 (1) (2).

15/03/2024 15/04/2024 पहा (3 MB)
तलाठी पदभरती 2023 – प्रेस नोट 15.03.2024

तलाठी पदभरती 2023 – प्रेस नोट 15.03.2024

15/03/2024 15/04/2024 पहा (115 KB)
कागदपत्रे तपासणी सूची – तलाठी पदभरती 2023

कागदपत्रे तपासणी सूची – तलाठी पदभरती 2023

15/03/2024 15/04/2024 पहा (74 KB)
RFCTLARR Act-2013 u/s sec-19 & sec-21(1-5) and 22(1) भूसंपादन सूचना गाव-औंध, तालुका-पुणे शहर, जिल्हा-पुणे हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्प लाइन -३

RFCTLARR Act-2013 u/s sec-19 & sec-21(1-5) and 22(1) भूसंपादन सूचना गाव-औंध, तालुका-पुणे शहर, जिल्हा-पुणे हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्प लाइन -३

25/01/2024 31/01/2030 पहा (277 KB)
भोर उपविभाग : पोलीस पाटील – २०२३ अंतिम निवड यादी.

भोर उपविभाग : पोलीस पाटील – २०२३ अंतिम निवड यादी.

18/10/2023 17/10/2024 पहा (7 MB)
संग्रहित