बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 19 ची अधिसूचना कलम 21(1)(2)चे प्रगट पत्र

भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 19 ची अधिसूचना कलम 21(1)(2)चे प्रगट पत्र

18/01/2021 31/03/2021 पहा (2 MB)
चाकण नगर परिषद अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्धी

चाकण नगर परिषद अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्धी

05/01/2021 31/03/2021 पहा (6 MB)
पुणे मेट्रो करिता भूसंपादन – संगमवाडी, तालुका पुणे शहर

पुणे मेट्रो करिता भूसंपादन – संगमवाडी, तालुका पुणे शहर

04/01/2021 31/03/2021 पहा (2 MB)
RFCTLARR कायदा 2013 च्या कलम 11(1) अन्वये हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन -३ बाबत भूसंपादन अधिसूचना, गाव – माण , तालुका – मुळशी

RFCTLARR कायदा 2013 च्या कलम 11(1) अन्वये हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन -३ बाबत भूसंपादन अधिसूचना, गाव – माण , तालुका – मुळशी

26/11/2020 26/11/2021 पहा (77 KB)
संग्रहित