बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
नवीन रास्त भाव दुकान परवाने मंजूर करणेबाबत – माहे जुलै २०२४

नवीन रास्त भाव दुकान परवाने मंजूर करणेबाबत – माहे जुलै २०२४

01/07/2024 31/07/2024 पहा (3 MB)
दि : ०१/०१/२०२४ अखेरची स्थिती दर्शविणारी पुणे जिल्ह्यातील अनुकंपा तत्वावरील गट क संवर्गातील उमेदवारांची सामाईक सूची

दि : ०१/०१/२०२४ अखेरची स्थिती दर्शविणारी पुणे जिल्ह्यातील अनुकंपा तत्वावरील गट क संवर्गातील उमेदवारांची सामाईक सूची

16/05/2024 31/03/2025 पहा (2 MB)
85 वर्षे वयावरील मतदार, दिव्यांग मतदार, अत्यावश्यक सेवेमधील मतदार यांचेकरीता टपाली मतपत्रिका मागणी करण्यासाठीचा विहीत नमुना Form 12 D.

85 वर्षे वयावरील मतदार, दिव्यांग मतदार, अत्यावश्यक सेवेमधील मतदार यांचेकरीता टपाली मतपत्रिका मागणी करण्यासाठीचा विहीत नमुना Form 12 D.

01/04/2024 01/04/2025 पहा (829 KB)
RFCTLARR Act-2013 u/s sec-19 & sec-21(1-5) and 22(1) भूसंपादन सूचना गाव-औंध, तालुका-पुणे शहर, जिल्हा-पुणे हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्प लाइन -३

RFCTLARR Act-2013 u/s sec-19 & sec-21(1-5) and 22(1) भूसंपादन सूचना गाव-औंध, तालुका-पुणे शहर, जिल्हा-पुणे हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्प लाइन -३

25/01/2024 31/01/2030 पहा (277 KB)
भोर उपविभाग : पोलीस पाटील – २०२३ अंतिम निवड यादी.

भोर उपविभाग : पोलीस पाटील – २०२३ अंतिम निवड यादी.

18/10/2023 17/10/2024 पहा (7 MB)
RFCTLARR Act 2013 U/S Sec-19 & Sec-21(1-5) and 22(1) भूसंपादन सूचना गाव वाकड, ता. मुळशी,जिल्हा-पुणे.

RFCTLARR Act 2013 U/S Sec-19 & Sec-21(1-5) and 22(1) भूसंपादन सूचना गाव वाकड, ता. मुळशी,जिल्हा-पुणे.

14/06/2023 01/06/2030 पहा (683 KB)
भूसंपादन सूचना गाव-हिंजवडी, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

भूसंपादन सूचना गाव-हिंजवडी, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

28/02/2023 27/02/2033 पहा (464 KB)
भूसंपादन सूचना गाव-हिंजवडी, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

भूसंपादन सूचना गाव-हिंजवडी, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

22/02/2023 21/02/2033 पहा (81 KB)
मौ. पर्वती पेठ स. न. ५०+५२+ ५३अ (भूखंड क्र. ९८) येथील प्राथमिक शाळा , माध्यमिक शाळा व २४ मी रस्ता रुंदीकरण या आरक्षणाकरिता भूसंपादन

मौ. पर्वती पेठ स. न. ५०+५२+ ५३अ (भूखंड क्र. ९८) येथील प्राथमिक शाळा , माध्यमिक शाळा व २४ मी रस्ता रुंदीकरण या आरक्षणाकरिता भूसंपादन

01/02/2021 10/02/2028 पहा (1 MB)
संग्रहित