बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
भूसंपादन – गाव म्हाळुंगे तालुका मुळशी – मेट्रो प्रकल्प लाईन ३

भूसंपादन – गाव म्हाळुंगे तालुका मुळशी – मेट्रो प्रकल्प लाईन ३

04/01/2022 30/06/2022 पहा (1 MB)
देहू नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२१- आरक्षणा बाबत

देहू नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२१- आरक्षणा बाबत

29/12/2021 31/01/2022 पहा (2 MB)
भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 19 ची अधिसूचना कलम 21(1)(2)चे प्रगट पत्र, वाकड तालुका मुळशी

भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 19 ची अधिसूचना कलम 21(1)(2)चे प्रगट पत्र, वाकड तालुका मुळशी

17/11/2021 17/11/2022 पहा (7 MB)
भूसंपादन नोटीस – भाम्बुर्डा , पुणे शहर

भूसंपादन नोटीस – भाम्बुर्डा , पुणे शहर

20/10/2021 20/10/2022 पहा (251 KB)
भूसंपादन – भाम्बुर्डा, तालुका पुणे शहर

भूसंपादन – भाम्बुर्डा, तालुका पुणे शहर

11/10/2021 11/10/2022 पहा (124 KB)
भूसंपादन – वाकड , तालुका मुळशी

भूसंपादन – वाकड , तालुका मुळशी

12/10/2021 12/10/2022 पहा (72 KB)
मौ. पर्वती पेठ स. न. ५०+५२+ ५३अ (भूखंड क्र. ९८) येथील प्राथमिक शाळा , माध्यमिक शाळा व २४ मी रस्ता रुंदीकरण या आरक्षणाकरिता भूसंपादन

मौ. पर्वती पेठ स. न. ५०+५२+ ५३अ (भूखंड क्र. ९८) येथील प्राथमिक शाळा , माध्यमिक शाळा व २४ मी रस्ता रुंदीकरण या आरक्षणाकरिता भूसंपादन

01/02/2021 10/02/2028 पहा (1 MB)
संग्रहित