बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
तलाठी भरती प्रक्रिया 2023 – खेळाडू या समांतर आरक्षणातून निवड झालेल्या उमेदवाराच्या खेळविषयक अर्हता प्रमाणपत्राचा पडताळणी अहवाल पुरविणेबाबत

तलाठी भरती प्रक्रिया 2023 – खेळाडू या समांतर आरक्षणातून निवड झालेल्या उमेदवाराच्या खेळविषयक अर्हता प्रमाणपत्राचा पडताळणी अहवाल पुरविणेबाबत

08/04/2024 08/05/2024 पहा (1 MB)
तलाठी पदभरती 2023 निवड रद्द करणेबाबत ३

तलाठी पदभरती 2023 निवड रद्द करणेबाबत – ३

03/04/2024 05/05/2024 पहा (390 KB)
तलाठी पदभरती 2023 निवड रद्द करणेबाबत 2

तलाठी पदभरती 2023 निवड रद्द करणेबाबत 2

01/04/2024 05/05/2024 पहा (456 KB)
तलाठी पदभरती – 2023 निवड रद्द करणेबाबत

तलाठी पदभरती – 2023 निवड रद्द करणेबाबत

01/04/2024 05/05/2024 पहा (893 KB)
तलाठी पदभरती 2023 – प्रेस नोट 15.03.2024

तलाठी पदभरती 2023 – प्रेस नोट 15.03.2024

15/03/2024 15/04/2024 पहा (115 KB)
कागदपत्रे तपासणी सूची – तलाठी पदभरती 2023

कागदपत्रे तपासणी सूची – तलाठी पदभरती 2023

15/03/2024 15/04/2024 पहा (74 KB)
संग्रहित