बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
तलाठी पदभरती 2023 – प्रेस नोट 15.03.2024

तलाठी पदभरती 2023 – प्रेस नोट 15.03.2024

15/03/2024 15/04/2024 पहा (115 KB)
कागदपत्रे तपासणी सूची – तलाठी पदभरती 2023

कागदपत्रे तपासणी सूची – तलाठी पदभरती 2023

15/03/2024 15/04/2024 पहा (74 KB)
प्रकल्प ग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जमीन मागणी करणे कामी अर्जाचा नमुना – जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय

प्रकल्प ग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जमीन मागणी करणे कामी अर्जाचा नमुना – जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय

15/08/2023 14/08/2025 पहा (3 MB)
संग्रहित