घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण पथक , पुणे या कार्यालयातील पदभरती लेखी परीक्षेतील पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण पथक , पुणे या कार्यालयातील पदभरती लेखी परीक्षेतील पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

20/05/2019 31/05/2019 डाउनलोड (149 KB)
भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम १९ ची अधिसूचना व कलम २१ चे प्रकटपत्र- मौ.बोपोडी

भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम १९ ची अधिसूचना व कलम २१ चे प्रकटपत्र- मौ.बोपोडी

20/05/2017 31/05/2019 डाउनलोड (142 KB)
संग्रहित