बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत ०१.०१.२०२२ या अर्हता दिनांकावर आधारित अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धी

विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत ०१.०१.२०२२ या अर्हता दिनांकावर आधारित अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धी

05/01/2022 28/02/2022 पहा (715 KB)
संग्रहित