बंद

सी सी टीव्ही कॅमेरे भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देणेसाठी निविदा सूचना – उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालय

सी सी टीव्ही कॅमेरे भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देणेसाठी निविदा सूचना – उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालय
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
सी सी टीव्ही कॅमेरे भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देणेसाठी निविदा सूचना – उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालय

सी सी टीव्ही कॅमेरे भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देणेसाठी निविदा सूचना – उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालय

17/06/2021 17/07/2021 पहा (201 KB)