बंद

पुणे जिल्ह्यातील 21 विधानसभा मतदारसंघांसाठी मतदार यादी आणि इतर संबंधित नमुन्याच्या छपाईसाठी ई-निविदा मागवणे बाबत.

पुणे जिल्ह्यातील 21 विधानसभा मतदारसंघांसाठी मतदार यादी आणि इतर संबंधित नमुन्याच्या छपाईसाठी ई-निविदा मागवणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
पुणे जिल्ह्यातील 21 विधानसभा मतदारसंघांसाठी मतदार यादी आणि इतर संबंधित नमुन्याच्या छपाईसाठी ई-निविदा मागवणे बाबत.

पुणे जिल्ह्यातील 21 विधानसभा मतदारसंघांसाठी मतदार यादी आणि इतर संबंधित नमुन्याच्या छपाईसाठी ई-निविदा मागवणे बाबत.

22/09/2022 10/10/2022 पहा (178 KB)