बंद

पुणे जिल्ह्यातील शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कब्जेहक्काने व भाडेपट्ट्याने सन १९९२ ते २०१४ या कालावधीत वाटप केलेल्या जमिनींची माहिती

पुणे जिल्ह्यातील शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कब्जेहक्काने व भाडेपट्ट्याने सन १९९२ ते २०१४ या कालावधीत वाटप केलेल्या जमिनींची माहिती
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
पुणे जिल्ह्यातील शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कब्जेहक्काने व भाडेपट्ट्याने सन १९९२ ते २०१४ या कालावधीत वाटप केलेल्या जमिनींची माहिती

पुणे जिल्यातील शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कब्जेहक्काने व भाडेपट्ट्याने सन १९९२ ते २०१४ या कालावधीत वाटप केलेल्या जमिनींची माहिती

17/10/2015 27/03/2019 पहा (678 KB)