बंद

निविदा सूचना – अतिमहत्वाच्या व्यक्ती व राज्य अतिथी यांच्यासाठी वातानुकुलीत वाहने भाडे तत्वावर उपलब्ध करणे.

निविदा सूचना – अतिमहत्वाच्या व्यक्ती व राज्य अतिथी यांच्यासाठी वातानुकुलीत वाहने भाडे तत्वावर उपलब्ध करणे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
निविदा सूचना – अतिमहत्वाच्या व्यक्ती व राज्य अतिथी यांच्यासाठी वातानुकुलीत वाहने भाडे तत्वावर उपलब्ध करणे.

निविदा सूचना – अतिमहत्वाच्या व्यक्ती व राज्य अतिथी यांच्यासाठी वातानुकुलीत वाहने भाडे तत्वावर उपलब्ध करणे.

09/01/2020 27/01/2020 पहा (3 MB)