बंद

तलाठी भरती २०१९ – अंतिम निवड यादीनुसार झालेली नियुक्ती रद्द करण्यासंबंधीचे आदेश

तलाठी भरती २०१९ – अंतिम निवड यादीनुसार झालेली नियुक्ती रद्द करण्यासंबंधीचे आदेश
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
तलाठी भरती २०१९ – अंतिम निवड यादीनुसार झालेली नियुक्ती रद्द करण्यासंबंधीचे आदेश

तलाठी भरती २०१९ – अंतिम निवड यादीनुसार झालेली नियुक्ती रद्द करण्यासंबंधीचे आदेश

16/06/2020 16/08/2020 पहा (5 MB)