बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नूतन इमारतीची स्वच्छता करणे,पार्किंग व्यवस्था करणे तसेच उपहारगृह चालवणे बाबतची निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नूतन इमारतीची स्वच्छता करणे,पार्किंग व्यवस्था करणे तसेच उपहारगृह चालवणे बाबतची निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नूतन इमारतीची स्वच्छता करणे,पार्किंग व्यवस्था करणे तसेच उपहारगृह चालवणे बाबतची निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नूतन इमारतीची स्वच्छता करणे,पार्किंग व्यवस्था करणे तसेच उपहारगृह चालवणे बाबतची निविदा

14/06/2018 04/07/2018 पहा (1 MB)