बंद

कोविड-१९ ब्रेक द चेन निर्बंध कालावधीमध्ये कृषी विषयक कार्यामध्ये समन्वय व बियाणे, खते , कीटकनाशके आणि कृषीसाहित्याचा अडथळारहित पुरवठ्याबाबत

कोविड-१९ ब्रेक द चेन निर्बंध कालावधीमध्ये कृषी विषयक कार्यामध्ये समन्वय व बियाणे, खते , कीटकनाशके आणि कृषीसाहित्याचा अडथळारहित पुरवठ्याबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
कोविड-१९ ब्रेक द चेन निर्बंध कालावधीमध्ये कृषी विषयक कार्यामध्ये समन्वय व बियाणे, खते , कीटकनाशके आणि कृषीसाहित्याचा अडथळारहित पुरवठ्याबाबत

कोविड-१९ ब्रेक द चेन निर्बंध कालावधीमध्ये कृषी विषयक कार्यामध्ये समन्वय व बियाणे, खते , कीटकनाशके आणि कृषीसाहित्याचा अडथळारहित पुरवठ्याबाबत

18/05/2021 31/05/2021 पहा (965 KB)