कायदा

कायदा
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कायदा – कोटपा कायदा २००३ 19/05/2003 डाउनलोड(2 MB)
सेवा हमी कायदा 23/07/2015 डाउनलोड(239 KB)
माहिती अधिकार कायदा 21/06/2005 डाउनलोड(389 KB)