बंद

इतर

फिल्टर दस्तऐवज श्रेणीनुसार

फिल्टर

इतर
शीर्षक तारीख View / Download
माहे जुलै २०२१ अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानी करिता बाधित लाभार्थी/शेतकरी अनुदान वाटप यादी – तालुका जुन्नर 22/12/2021 पहा (720 KB)
माहे जुलै २०२१ अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानी करिता बाधित लाभार्थी/शेतकरी अनुदान वाटप यादी – तालुका हवेली 22/12/2021 पहा (5 MB)
खनिकर्म शाखा – जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल पुणे-भाग १ 01/01/2021 पहा (7 MB)
खनिकर्म शाखा – जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल पुणे-भाग २ 01/01/2021 पहा (9 MB)
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम १२६(४) सह भूमीसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम ६(२) आणि ९(१) व २ अन्वये प्रसिध्द करावयाचे प्रकट पत्र 29/01/2021 पहा (8 MB)
प्रकल्पग्रस्त खातेदार यांना पर्यायी जमीन मिळणेबाबत – महिना जानेवारी २०१९ 10/05/2019 पहा (7 MB)
प्रकल्पग्रस्त खातेदार यांना पर्यायी जमीन मिळणेबाबत – महिना डिसेंबर २०१८ 10/05/2019 पहा (2 MB)
खनिकर्म शाखा – जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल पुणे-भाग १ 01/01/2021 पहा (7 MB)
जलशक्ती मिटींग 09/07/2019 पहा (210 KB)
स्वातंत्र्य सैनिक पेन्शन घेणाऱ्यांची यादी 07/12/2018 पहा (126 KB)