बंद

इतर

फिल्टर दस्तऐवज श्रेणीनुसार

फिल्टर

इतर
शीर्षक तारीख View / Download
पुणे रिंग रोड पुर्व खेड केळगाव निवाडा 19/04/2024 पहा (6 MB)
पुणे रिंग रोड पूर्व खेड चिबळी निवाडा 19/04/2024 पहा (7 MB)
पुणे रिंग रोड पूर्व खेड निघोजे निवाडा 19/04/2024 पहा (7 MB)
पुणे रिंग रोड पूर्व खंड खालुंब्रे निवाडा 19/04/2024 पहा (5 MB)
पुणे रिंग रोड पुर्व खेड माई निवाडा 19/04/2024 पहा (8 MB)
पुणे रिंग रोड पुर्व खेड कुरुळी निवाडा 19/04/2024 पहा (7 MB)
मौ.कोथरूड, ता.हवेली व मौ.बावधन, ता.मुळशी, जि.पुणे येथील मंजूर विकास योजना, पुणे (बाढीव हद्द) १२ मी , १५ मी, २४मी, ३० मी, ३६ मी व ६० मी रस्ता व सस्ताबंदीकरण या प्रयोजनासाठी संपादित करणेबाबतचा नवीन भूसंपाद‌न कायदा २०१३ च्या कलम २३ अन्वये पुरवणी निवाडा एलए-५२४ अ 27/03/2024 पहा (4 MB)
मौजे बोपखेल, पिंपरी चिंचवड भूसंपादन 14/12/2023 पहा (6 MB)
मौजे चऱ्होली, पिंपरी चिंचवड भूसंपादन 14/12/2023 पहा (5 MB)
16.पुणे चक्राकार मार्ग भूसंपादन निवाडा _तालुका मुळशी (पश्चिम) _गाव _मौजे मातेरेवाडी (पुरवणी निवडा) 23/10/2023 पहा (3 MB)