बंद

इतर

फिल्टर दस्तऐवज श्रेणीनुसार

फिल्टर

इतर
शीर्षक तारीख View / Download
रांझे ता. भोर: पुणे रिंग रोड (पश्चिम) पुरवणी निवाडा 31/08/2023 पहा (3 MB)
रांझे ता. भोर: पुणे रिंग रोड (पश्चिम) निवाडा 31/08/2023 पहा (4 MB)
कुसगांव ता. भोर : पुणे रिंग रोड (पश्चिम) पुरवणी निवाडा 31/08/2023 पहा (3 MB)
कुसगांव ता. भोर : पुणे रिंग रोड (पश्चिम) निवाडा 31/08/2023 पहा (4 MB)
“आपदा मित्र” प्रशिक्षण उपक्रम माहिती 09/05/2023 पहा (7 MB)
माहे जुलै २०२१ अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानी करिता बाधित लाभार्थी/शेतकरी अनुदान वाटप यादी – तालुका भोर – भाग ४ 22/12/2021 पहा (8 MB)
माहे जुलै २०२१ अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानी करिता बाधित लाभार्थी/शेतकरी अनुदान वाटप यादी – तालुका भोर – भाग ३ 22/12/2021 पहा (9 MB)
माहे जुलै २०२१ अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानी करिता बाधित लाभार्थी/शेतकरी अनुदान वाटप यादी – तालुका भोर – भाग २ 22/12/2021 पहा (9 MB)
माहे जुलै २०२१ अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानी करिता बाधित लाभार्थी/शेतकरी अनुदान वाटप यादी – तालुका भोर – भाग १ 22/12/2021 पहा (9 MB)
माहे जुलै २०२१ अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानी करिता बाधित लाभार्थी/शेतकरी अनुदान वाटप यादी – तालुका मुळशी – भाग २ 22/12/2021 पहा (8 MB)