इतर

इतर
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
जलशक्ती मिटींग 09/07/2019 डाउनलोड(210 KB)
स्वातंत्र्य सैनिक पेन्शन घेणाऱ्यांची यादी 07/12/2018 डाउनलोड(126 KB)
अनुकंपा उमेदवारांची प्रतीक्षा सूची जिल्हाधिकारी कार्यालय 15/11/2018 डाउनलोड(5 MB)
सेक्शन ६३ १अ आंधळे मुळशी 15/11/2018 डाउनलोड(5 MB)
सेक्शन ६३ खराबवाडी खेड 15/11/2018 डाउनलोड(4 MB)
सेक्शन ६३ कासार आंबोली 15/11/2018 डाउनलोड(2 MB)
सेक्शन ६३ अम्बेठान खेड 15/11/2018 डाउनलोड(1 MB)
ध्वनी प्रदूषण तक्रारी साठी नियुक्त अधिकारी 27/03/2018 डाउनलोड(102 KB)
जिल्हा उद्योग केंद्र 23/03/2018 डाउनलोड(5 MB)
अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम तक्रार निवारण यंत्रणा 23/03/2018 डाउनलोड(292 KB)