बंद

हेल्पलाईन

  • निवडणूक : १९५०
  • पोलीस विभाग :    १००
  • रुग्णवाहिका   :    १०८
  • अग्निशामक दल :   १०४
  • पुणे महानगरपालिका : १८००-१०३०-२२२
  • आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष,पुणे जिल्हा : १०७७
  • बाल हेल्पलाईन : १०९८
  • महिला हेल्पलाईन : १०९१
  • एनआयसी सर्विस डेस्क : १८००-१११-५५५