बंद

सार्वजनिक सुविधा

बँका

इंडियन ओव्हरसीज बँक – प्रादेशिक कार्यालय

51, 75 9, एफसीआर, डेक्कन जिमखाना, पुणे, महाराष्ट्र 411004

एसबीआय एनआरआय शाखा कोरेगाव पार्क

1, कोरेगाव पार्क रोड, वाशीनी नगर, कोरेगाव पार्क, पुणे, महाराष्ट्र 411 001

दूरध्वनी : 26054952

एसबीआय ट्रेझरी ब्रान्च

16 9/2, एनएच 9, सोमवार पेठ, पुणे, महाराष्ट्र 411011

दूरध्वनी : 26120806

पीडीसीसी बँकेचे मुख्य कार्यालय

साधू वासवानी चौक, आगरकर नगर, पुणे, महाराष्ट्र 411 001

दूरध्वनी : 26304100

महाविद्यालय / विद्यापीठ

एआयएसएसएमएस कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग

1 केनेडी रोड, आरटीओ ऑफिस जवळ, पुणे, महाराष्ट्र 411001

दूरध्वनी : 26058342

एमआयटी कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग

नं. 1224, पौड रोड, कोथरूड, पुणे, महाराष्ट्र 411038

दूरध्वनी : 30273400

कुसरो वाडिया तंत्रज्ञान संस्था

1 9, बंड गार्डन रोड, संगमवाडी, पुणे, महाराष्ट्र 411001

दूरध्वनी : 26164814

कॉलेज ऑफ इंजिनीयरींग

वेलेस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र 411005

दूरध्वनी : 25507000

कॉलेज ऑफ मिलिटरी इंजिनिअरिंग

जुने मुंबई पुणे हाईवे , दापोडी, पिंपरी-चिंचवड, महाराष्ट्र 411031

दूरध्वनी : 27146560

वीज

एमएसईडीसीएल लिमिटेड ऑफिस

गल्ली नंबर 3, वडारवाडी, पुणे, महाराष्ट्र 411004

दूरध्वनी : 25677524

एमएसईबी पॉवर हाऊस

रास्ता पेठ, पुणे, महाराष्ट्र 411011

दूरध्वनी : 7875767277

रुग्णालये

ऑफिसर फॅमिली वॉर्ड कमांड हॉस्पिटल

पुणे कॅंटोनमेंट, पुणे, महाराष्ट्र 411040

औंध इ.एस.आय.सी. हाॅस्पिटल

टेलको रोड, चिंचवड रेल्वे स्टेशन जवळ, पुणे, महाराष्ट्र 41101 9

दूरध्वनी : 27462514

जहांगीर रुग्णालय

32, ससून रोड, पुणे स्टेशन समोर, पुणे, महाराष्ट्र 411 001

ईमेल : info[at]jehangirhospital[dot]com
दूरध्वनी : 66819966
वेबसाइट दुवा : http://www.jehangirhospital.com/

स्वयंसेवी संस्था

आकांक्षा संघटना

भालेकर चाळ, एरंडवाणे, पुणे, महाराष्ट्र 411004

दूरध्वनी : 66051380

जय भूमीपुत्र ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान

मु.पो. अन्थूरणे साबळे वस्ती क्र. १ तालुका इंदापूर पुणे- ४१३११४

ईमेल : jaibhoomiputratrust[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 9823135235

टपाल

जनरल पोस्ट ऑफिस

साधू वासवानी चौक, मोदी कॉलनी, पुणे-४११००१

दूरध्वनी : 02026125516

शाळा

एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट

क्र. 124, पौड रोड, कोथरूड, रामबाग कॉलनी, पुणे, महाराष्ट्र 411038

दूरध्वनी : 7720061611

केंद्रीय विद्यालय सदन कमांड

तारापोर रोड, पारशी जिम खाद्य जवळ, कॅम्प, पुणे, महाराष्ट्र 411 001

दूरध्वनी : 26361737

केन्द्रीय विद्यालय गणेशखिंड

विद्यापीठ रोड, आर्ममेंट कॉलनी, गणेशखिंड, पुणे, महाराष्ट्र 411007

दूरध्वनी : 25694981