बंद

दस्तऐवज

फिल्टर दस्तऐवज श्रेणीनुसार

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
विशेष सारांश पुनरावृत्ती 2021- ECI ने मंजूर केलेल्या मतदान केंद्रांचे तर्कसंगतीकरण – २०४ मावळ भाग २ 03/11/2021 पहा (9 MB)
विशेष सारांश पुनरावृत्ती 2021- ECI ने मंजूर केलेल्या मतदान केंद्रांचे तर्कसंगतीकरण – २११ खडकवासला भाग १ 03/11/2021 पहा (9 MB)
विशेष सारांश पुनरावृत्ती 2021- ECI ने मंजूर केलेल्या मतदान केंद्रांचे तर्कसंगतीकरण – २११ खडकवासला भाग २ 03/11/2021 पहा (9 MB)
विशेष सारांश पुनरावृत्ती 2021- ECI ने मंजूर केलेल्या मतदान केंद्रांचे तर्कसंगतीकरण – २१० कोथरूड 03/11/2021 पहा (767 KB)
विशेष सारांश पुनरावृत्ती 2021- ECI ने मंजूर केलेल्या मतदान केंद्रांचे तर्कसंगतीकरण – १९८ शिरुर 03/11/2021 पहा (824 KB)
२०९ शिवाजीनगर – मतदार यादीत फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी 01/06/2021 पहा (1 MB)
“उत्सव गणेशाचा जागर मताधिकाराचा “ 09/09/2021 पहा (288 KB)
खनिकर्म शाखा – जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल पुणे-भाग १ 01/01/2021 पहा (7 MB)
खनिकर्म शाखा – जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल पुणे-भाग २ 01/01/2021 पहा (9 MB)
नगरपालिका शाखा 20/08/2021 पहा (1,018 KB)