बंद

दस्तऐवज

फिल्टर दस्तऐवज श्रेणीनुसार

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
मौ.कोथरूड, ता.हवेली व मौ.बावधन, ता.मुळशी, जि.पुणे येथील मंजूर विकास योजना, पुणे (बाढीव हद्द) १२ मी , १५ मी, २४मी, ३० मी, ३६ मी व ६० मी रस्ता व सस्ताबंदीकरण या प्रयोजनासाठी संपादित करणेबाबतचा नवीन भूसंपाद‌न कायदा २०१३ च्या कलम २३ अन्वये पुरवणी निवाडा एलए-५२४ अ 27/03/2024 पहा (4 MB)
विशेष भूसंपादन कार्यालय क्र. १४ 01/01/2024 पहा (3 MB)
अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालय, पुणे 01/01/2024 पहा (5 MB)
जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय ,पुणे 01/07/2023 पहा (762 KB)
उपविभागीय कार्यालय हवेली, पुणे 16/01/2024 पहा (6 MB)
अपर तहसील कार्यालय पिंपरी चिंचवड, पुणे 15/01/2024 पहा (9 MB)
उपविभागीय कार्यालय 13 पुणे 01/01/2024 पहा (1 MB)
मौजे बोपखेल, पिंपरी चिंचवड भूसंपादन 14/12/2023 पहा (6 MB)
मौजे चऱ्होली, पिंपरी चिंचवड भूसंपादन 14/12/2023 पहा (5 MB)
तहसील कार्यालय मावळ 01/07/2023 पहा (6 MB)