बंद

वगळणी करावयाच्या मतदारांची यादी (२१२ -पर्वती विधानसभा मतदार संघ)

वगळणी करावयाच्या मतदारांची यादी (२१२ -पर्वती विधानसभा मतदार संघ) [पीडीएफ, 5.9MB]

स्थान : निवडणूक शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय | शहर : पुणे | पिन कोड : 411001
दूरध्वनी : 02026122348 | ईमेल : dydeopune1[at]gmail[dot]com