बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
भूसंपादन अधिकारी -१४ – जुन्नर, तालुका-जुन्नर, पुणे करिता कलम २१ अन्वये नोटीस

भूसंपादन अधिकारी -१४ – जुन्नर, तालुका-जुन्नर, पुणे करिता कलम २१ अन्वये नोटीस

24/08/2020 24/10/2020 पहा (475 KB)
तलाठी भरती २०१९ – अंतिम निवड यादीनुसार झालेली नियुक्ती रद्द करण्यासंबंधीचे आदेश

तलाठी भरती २०१९ – अंतिम निवड यादीनुसार झालेली नियुक्ती रद्द करण्यासंबंधीचे आदेश

16/06/2020 16/08/2020 पहा (5 MB)
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग – १ ,पुणे विभागीय पुरवणी ,बुधवार ते गुरुवार १८ ते २४ जून २०२० ,दिनांक १८/०६/२०२० , पान क्र. ५ ते ७

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग – १ ,पुणे विभागीय पुरवणी ,बुधवार ते गुरुवार १८ ते २४ जून २०२० ,दिनांक १८/०६/२०२० , पान क्र. ५ ते ७

18/06/2020 18/07/2020 पहा (665 KB)
तलाठी पदभरती 2019 – अंतिम निवड यादी व अंतिम प्रतिक्षा यादी 26/02/2020 31/05/2020 पहा (8 MB)
राजगुरुनगर नगरपरिषद अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचना

राजगुरुनगर नगरपरिषद अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचना

13/03/2020 31/05/2020 पहा (1 MB)
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ ची अधिसूचना शुद्धिपत्रक व कलम २१ (१)(२) चे प्रकटपत्र

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ ची अधिसूचना शुद्धिपत्रक व कलम २१ (१)(२) चे प्रकटपत्र

28/02/2020 31/03/2020 पहा (1 MB)
वि.भू.सं.अ. क्र. १५ – कोथरूड व कोंढवा करिता कलम १९ ची अधिसूचना शुद्धिपत्रक व कलम २१(१)(२) चे प्रकटपत्र

वि.भू.सं.अ. क्र. १५ – कोथरूड व कोंढवा करिता कलम १९ ची अधिसूचना शुद्धिपत्रक व कलम २१(१)(२) चे प्रकटपत्र

28/02/2020 31/03/2020 पहा (969 KB)
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) मध्ये शास्त्रज्ञ – बी व सायंटिफिक/टेक्निकल असिस्टंट- ए पदासाठी सरळ सेवा भरती (Advt. No. NIELIT/NIC/2020/1)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) मध्ये शास्त्रज्ञ – बी व सायंटिफिक/टेक्निकल असिस्टंट- ए पदासाठी सरळ सेवा भरती (Advt. No. NIELIT/NIC/2020/1)

26/02/2020 26/03/2020 पहा (954 KB)
कलम १९ ची नोटीस कलम २१(१)(२) – भूसंपादन अधिकारी कार्यालय क्र. १

कलम १९ ची नोटीस कलम २१(१)(२) – भूसंपादन अधिकारी कार्यालय क्र. १

31/01/2020 29/02/2020 पहा (1 MB)
राजगुरुनगर नगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२० – प्रभाग रचना , आरक्षण व हरकती मागविण्यासाठी सूचना

राजगुरुनगर नगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२० – प्रभाग रचना , आरक्षण व हरकती मागविण्यासाठी सूचना

17/02/2020 21/02/2020 पहा (276 KB)