बंद

कंत्राटी पद्धतीने म.स.ए.नि संस्था मुंबई अंतर्गत मंजूर असलेली व जिल्हा शल्य चिकित्सक ,जिल्हा सामान्य रुग्णालय पुणे यांच्या अधिपत्या खालील करार तत्वावर पदभरती

कंत्राटी पद्धतीने म.स.ए.नि संस्था मुंबई अंतर्गत मंजूर असलेली व जिल्हा शल्य चिकित्सक ,जिल्हा सामान्य रुग्णालय पुणे यांच्या अधिपत्या खालील करार तत्वावर पदभरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
कंत्राटी पद्धतीने म.स.ए.नि संस्था मुंबई अंतर्गत मंजूर असलेली व जिल्हा शल्य चिकित्सक ,जिल्हा सामान्य रुग्णालय पुणे यांच्या अधिपत्या खालील करार तत्वावर पदभरती

कंत्राटी पद्धतीने म.स.ए.नि संस्था मुंबई अंतर्गत मंजूर असलेली व जिल्हा शल्य चिकित्सक ,जिल्हा सामान्य रुग्णालय पुणे यांच्या अधिपत्या खालील करार तत्वावर पदभरती

13/10/2021 27/10/2021 पहा (168 KB)