बंद

निवडणूक विषयी

फिल्टर दस्तऐवज श्रेणीनुसार

फिल्टर

निवडणूक विषयी
शीर्षक तारीख View / Download
२१४ पुणे कॅन्टॉन्मेंट – मतदार यादीत फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी भाग क्र. १ ते १३५ 21/06/2021 पहा (8 MB)
२१० कोथरूड – मतदार यादीत फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी भाग क्र. २०१ ते ३७० 05/07/2021 पहा (8 MB)
२१० कोथरूड – मतदार यादीत फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी भाग क्र. १ ते २०० 05/07/2021 पहा (6 MB)
२१५ कसबा पेठ – मतदार यादीत फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी 01/07/2021 पहा (5 MB)
२०५ चिंचवड – मतदार यादीत फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी 01/07/2021 पहा (5 MB)
२०९ शिवाजीनगर – मतदार यादीत फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी 28/06/2021 पहा (8 MB)
२१३ -हडपसर – मतदार यादीत फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी 25/06/2021 पहा (9 MB)
२०८-वडगावशेरी मतदार यादीत फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी भाग क्र. २८१ ते ४३० 23/06/2021 पहा (8 MB)
२०८-वडगावशेरी मतदार यादीत फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी भाग क्र. १४१ ते २८० 23/06/2021 पहा (9 MB)
२०८-वडगावशेरी मतदार यादीत फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी भाग क्र. १ ते १४० 23/06/2021 पहा (4 MB)