बंद

निवडणूक विषयी

फिल्टर दस्तऐवज श्रेणीनुसार

फिल्टर

निवडणूक विषयी
शीर्षक तारीख View / Download
विशेष सारांश पुनरावृत्ती 2022- ECI ने मंजूर केलेल्या मतदान केंद्रांचे तर्कसंगतीकरण – २०२ पुरंदर 07/11/2022 पहा (710 KB)
विशेष सारांश पुनरावृत्ती 2022- ECI ने मंजूर केलेल्या मतदान केंद्रांचे तर्कसंगतीकरण – २०३ भोर 07/11/2022 पहा (939 KB)
विशेष सारांश पुनरावृत्ती 2021- ECI ने मंजूर केलेल्या मतदान केंद्रांचे तर्कसंगतीकरण – २०४ मावळ भाग १ 03/11/2021 पहा (8 MB)
विशेष सारांश पुनरावृत्ती 2022- ECI ने मंजूर केलेल्या मतदान केंद्रांचे तर्कसंगतीकरण – २०४ मावळ 07/11/2022 पहा (955 KB)
विशेष सारांश पुनरावृत्ती 2021- ECI ने मंजूर केलेल्या मतदान केंद्रांचे तर्कसंगतीकरण – २११ खडकवासला भाग १ 03/11/2021 पहा (9 MB)
विशेष सारांश पुनरावृत्ती 2022- ECI ने मंजूर केलेल्या मतदान केंद्रांचे तर्कसंगतीकरण – २११ खडकवासला 07/11/2022 पहा (932 KB)
विशेष सारांश पुनरावृत्ती 2022- ECI ने मंजूर केलेल्या मतदान केंद्रांचे तर्कसंगतीकरण – २१० कोथरूड 07/11/2022 पहा (716 KB)
विशेष सारांश पुनरावृत्ती 2022- ECI ने मंजूर केलेल्या मतदान केंद्रांचे तर्कसंगतीकरण – १९८ शिरुर 07/11/2022 पहा (839 KB)
२०९ शिवाजीनगर – मतदार यादीत फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी 01/06/2021 पहा (1 MB)
२१४ पुणे कॅन्टॉन्मेंट – मतदार यादीत फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी भाग क्र. १३६ ते २७४ 21/06/2021 पहा (7 MB)