बंद

निवडणूक विषयी

फिल्टर दस्तऐवज श्रेणीनुसार

फिल्टर

निवडणूक विषयी
शीर्षक तारीख View / Download
मतदान केंद्राची यादी-२१५ कसबा पेठ 25/10/2023 पहा (436 KB)
मतदार केंद्राची यादी-205 चिंचवड 07/11/2022 पहा (1 MB)
मतदार केंद्राची यादी-206 पिंपरी 07/11/2022 पहा (1 MB)
मतदार केंद्राची यादी-२०७ भोसरी 07/11/2022 पहा (2 MB)
मतदार केंद्राची यादी-२०८ वडगावशेरी 07/11/2022 पहा (1 MB)
मतदार केंद्राची यादी-212 पर्वती 07/11/2022 पहा (866 KB)
मतदार केंद्राची यादी-213 हडपसर 07/11/2022 पहा (927 KB)
विशेष सारांश पुनरावृत्ती 2022- ECI ने मंजूर केलेल्या मतदान केंद्रांचे तर्कसंगतीकरण – १९७ खेड आळंदी भाग २ 07/11/2022 पहा (9 MB)
विशेष सारांश पुनरावृत्ती 2022- ECI ने मंजूर केलेल्या मतदान केंद्रांचे तर्कसंगतीकरण – १९७ खेड आळंदी भाग १ 07/11/2022 पहा (9 MB)
विशेष सारांश पुनरावृत्ती 2022- ECI ने मंजूर केलेल्या मतदान केंद्रांचे तर्कसंगतीकरण – २०१ बारामती 07/11/2022 पहा (594 KB)