बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही डॉ. राजेश देशमुख जिल्हाधिकारी पुणे collector[dot]pune[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 020-26123370
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. विजय देशमुख अपर जिल्हाधिकारी,पुणे addlcollr[dot]pune-mh[at]gov[dot]in 020-26124137
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री हिम्मत खराडे निवासी उपजिल्हाधिकारी rdc[dot]pune-mh[at]gov[dot]in 020-26122114
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. संजय तेली रजा राखीव उपजिल्हाधिकारी कुळकायदा शाखा lrdc[dot]pune-mh[at]gov[dot]in 020-26125133
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती सुरेखा तुळशीराम माने जिल्हा पुरवठा अधिकारी जिल्हा पुरवठा शाखा dso[dot]pune-mh[at]gov[dot]in 020-26121013
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती अस्मिता मोरे अन्नधान्य वितरण अधिकारी अन्नधान्य वितरण कार्यालय fdo[dot]pune-mh[at]gov[dot]in 020-26123743
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. उत्तम पाटील जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी जिल्हा पुनर्वसन शाखा dro[dot]pune-mh[at]gov[dot]in 020-26061010
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती. मृणालिनी सावंत उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी निवडणूक शखा dydeo[dot]pune-mh[at]gov[dot]in 020-26134478
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री संजय मरकळे जिल्हा नियोजन अधिकारी जिल्हा नियोजन शाखा dpo[dot]pune-mh[at]gov[dot]in 020-26121012
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. अमृत नाटेकर उपजिल्हाधिकारी राजशिष्टाचार शाखा puneprotocol[at]gmail[dot]com 020-26120720